كاش میفهمید كه چقدر بهش نیاز دارم.كنارش هستم ولی منو نمیبینه.كاش میفهمید كه چقدر تنهام.
ﺩﻟﻢ ﻏﯿﺮﺕ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ
ﺍﺯ ﺍﻥ ﻏﯿﺮﺕ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﯼ ﻣﺤﮑﻢ ..!
ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺠﺎ ﭼﺮﺧﯿﺪ ... ﻣﺤﮑﻢ ﺗﻮﯼ ﺻﻮﺭﺗﺶ ﺑﺨﻮﺭﺩ
ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺳﺘﯽ ﺑﯿﺠﺎ ﺩﺭﺍﺯ ﺷﺪ  .... ﺩﺳﺘﺶ ﺭﺍ ﺑﺸﮑﻨﺪ 
ﺩﻟﻢ ﻣﺮﺩ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ...
از ﺍﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻔﺘﯿﻤﺶ ﺷﯿﺮ ...
ﺩﻟﻢ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ...
ﺍﺯ ﺍﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻔﺘﻤﺶ ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺎﺏ ...
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﮔﺎﻫﯽ  ﯾﮏ ﺍﻏﻮﺵ ﻣﺤﮑﻢ ؛ ﯾﮏ ﺳﯿﻨﻪ ﯼ ﺳﺘﺒﺮ ؛ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه عاﺷﻘﺎﻧﻪ ؛ ﯾﮏ ﻗﻠﺐ ﻧﮕﺮﺍﻥ ...
ﮐﻨﺎﺭﻡ ﺑﺎﺷﺪ ....!
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺮﺳﺪ ..
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻢ ﻭ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻭ ﻟﺒﺨﻨﺪ ...!
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ  ﻫﺮ ﺗﺮﺱ ، ﺑﺸﻨﻮﻡ "  ﻧﺘﺮﺱ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ  ... " ﻭ ﺍﻏﻮﺷﺶ ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮ ﺷﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ...!
ﻭ ﺍﯾﻦ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺍﺭﺍﻣﺶ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ !
ﻏﯿﺮﺕ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ...
ﺣﺴﺎﺩﺕ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ...
ﺍﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﻟﮕﺮﻡ ﻣﯿﮑﻨﺪ ...
ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﮐﺴﯽ ﺗﻮﺭﺍ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ....
ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻮ ...!نوشته شده در تاریخ دوشنبه 24 شهریور 1393 توسط گلناز
گفت : دعا کنی، می آید؛ 

گفتم : آنکه با دعایی بیاید به نفرینی میرود؛

خواستی بیایی،

با دعا نیا، با دل بیا ...!!نوشته شده در تاریخ دوشنبه 24 شهریور 1393 توسط گلناز

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﺫﺭﻩ ﺣﻘﯿﻘﺖ 

ﭘﺸﺖ ﻫﺮ "ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﺑﻮﺩ" ﻫﺴﺖ ... !

 ﯾﮏ ﮐﻢ ﮐﻨﺠﮑﺎﻭﯼ

ﭘﺸﺖ "ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮﺭﯼ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ" ﻫﺴﺖ ... !

ﻗﺪﺭﯼ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ

 ﭘﺸﺖ "ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺍﺻﻼ" ﻫﺴﺖ ... !

 ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺧﺮﺩ

 ﭘﺸﺖ "ﭼﻪ ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ" ﻫﺴﺖ ... !

ﺍﻧﺪﮐﯽ ﺩﺭﺩ

 ﭘﺸﺖ "ﺍﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ" ﻫﺴﺖ ...

 


معذرت خواهی به این معنا نیست که

 تو اشتباه کردی

و حق با یکی دیگست

 معذرت خواهی یعنی

 "اون رابطه"

بیشتر از غرورت برای تو

"ارزش"داره...

 


یادمان باشد

 با هم بودن دلیلی برای با هم ماندن نیست

 رسیدن رفتن میخواهد

اما آخر همه ی رفتن ها رسیدن نیست

یادمان باشد رفتنی میرود

چه یک کاسه آب بریزیم پشت سرش

 چه هزاران قطره اشک

 


کم سرمایه ای نیست ؛

داشتن آدمهایی که حالت را بپرسند!

ولی...از آن بهتر

 داشتن آدمهاییست که

 وقتی حالت را میپرسند؛

بتوانی بگویی :خوب نیستم ...!

 ادامه مطلب
برچسب ها: فراموشم کن، فراموشت کرده ام، به یاد خاطراتت، روزهای دوری، جدایی، قصه های اشنایی، روزهای دلتنگی،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 20 خرداد 1393 توسط گلناز

دخترک رفت ولی زیر لب این را میگفت:

“ او یقینا پی معشوق خودش می آید ! ”

پسرک ماند ولی روی لبش زمزمه بود:

“ مطمئنا که پشیمان شده برمیگردد! ”

عشق قربانى مظلوم “غرور”است هنوز . . .!


این قاعده بازی است

اگر دست دلتان رو شد

 و فهمید که دوستش داری

باختنت حتمی است

مراقب آخرین جمله ی آخرین دیدار باشید !

دردش زیاد است …

 


به روزهاى سخت كه رسید ...

بسیار تفاوت داشت 

 آنكس كه در روزهاى خوب 

با من بسیار تفاهم داشت !

 


وقتی دو عاشق از هم جدا میشن

دیگه نمیتونن مثل قبل دوست باشن …

چون به قلب همدیگه زخم زدن …

نمیتونندشمن همدیگه باشن …

چون زمانی عاشق بودن …

تنها میتونن

 آشناترین غریبه برای همدیگه باشن

 
برچسب ها: عشق، غرور، جملات عاشقانه و زیبا، زیباترین کلمات عاشقانه، زیباترین جملات عاشقانه، جمله برای جدایی، جملات غمگین برای جدایی،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 18 خرداد 1393 توسط گلناز

 

هیچ کس با سگهای وحشی شوخی نمیکند

ولی سگهای آرام را

با لگد میزنند...

زندگی بازی سگهاست !!!

 


دنیاى آدم برفى دنیاى ساده ایست

 اگر برف بیاید هست...

اگر برف نیاید نیست...

 مانند دنیاى من

 اگر باشى هستم ،اگر نباشى...!!!

 


از طوفان که در آمدی

دیگر همان آدمی نخواهی بود که

 به طوفان پا نهادی

 معنی طوفان همین است!

 


روی زمینی زندگی میکنیم که

 خودش رو" جو " گرفته...

دیگه تکلیف آدماش معلومه !

 


این روزها مانند درختی خشک شده ام...

نمیدانم در آرزوی بهار باشم

یا منتظر تبر؟!

 

 
برچسب ها: شوخی، بازی، بازی نکن، بازی زندگی، سگهای وحشی، سگ، بازی احساس،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 18 خرداد 1393 توسط گلناز
(تعداد کل صفحات:38)      1   2   3   4   5   6   7   ...  

درباره وبلاگ
هر نوع کپی برداری ، بلند کردن ، کِش رفتن مطالب و تصاویر سایت آزاد میباشد .

مطالب وبلاگ نوشته های خودم نیست.گاهی بعضی جمله ها رو تحریف یا تغییر میدم تا به موضوع مورد نظرم برسم ولی متن نوشته ها مال من نیست.
در مورد دوستانی که میخوان بدونن نوشته ها ربطی به زندگیه شخصیه من داره یا نه باید بگم که نه!
گاهی فقط پارت اول نوشته هام مربوط میشه به حال و هوای من وبقیه پارتها فقط یک پست میباشد.
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
Online User
عكسهای عاشقانه
كد زیبا سازی وبلاگ
گالری عكس بازیگران

كد زیبا سازی وبلاگ

قالب وبلاگ

دانلود آهنگ